Local Rules

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande “Regler för Golfspel” och “Decisions on the Rules of Golf”, Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken sid. 22-33) samt följande regler och föreskrifter:

 

 1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.fgcc.se)

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

 • Följande markeringar på banan gäller:
Banmarkering Innebörd Regel i Regler för Golfspel 2017
Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit Mark under arbete (MUA). Spel förbjudet Bilaga I Del B 2a
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

 

1.1 Out of bounds (Regel 27-1)

 1. Ko/häst/Vildsvinsstängsel defineras som out of bounds gräns.
 2. Även nätet med stolpar mellan 1:an och rangen skall anses som out of bounds gräns.

 

1.2 Vattenhinder (Regel 26)

 1. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret. Skulle bollen vila mot stålkanten, eller i hål eller fördjupning mot kanten, räknas bollen som i hindret. Ej fri dropp för stålkanten.
 2. Sidovattenhindret på höger sida om hål 4 är oändligt. Mark till höger är privat mark, se Allmänna 4:13
 3. Halvöarna till vänster på hål 14 och 15 hål tillhör sidovattenhindren. Marken är privat, se allmänna 4:14

1.3 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. Blå/vita pinnar identifierar MUA-områden varifrån spel är förbjudet.
 3. Vit spraylinje som omsluter ett område definierar gränsen för MUA. (För annan innebörd av vit spraylinje, se även Lokal regel 1.5 Hindrande föremål, Oflyttbara, b.)
 4. d. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
 5. Myrstackar.
 6. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

1.4 Pluggad boll (Regel 25-2)

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).

Undantag:

 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

 

1.5 Hindrande föremål (Regel 24-1och 2)

Flyttbara

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara

 1. Objekt: Hål 1 Brunn och brunnslock, samtliga Next tee skyltar.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 3. Avståndsplattor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.
 4. Belagda vägar ( grus och/eller asfalt ) är oflyttbara hindrande föremål. Fri lättnad fås enligt regel 24.
 1. Obligatorisk dropp enligt regel 24 för hindrande inverkan från stödpinnar till nyplanterade träd. Fri dropp inom en klubblängd från närmaste bollpunkt.

 

1.6 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 1. KLUBBTÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

2.1 Handicap Status

För att få delta i klubbens tävlingar vill vi att spelaren har EGA Exakt Tävlingshandicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Exakt Handicap: Kommer ej med i prislistan.

 

2.2 Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 två dagar före tävlingen på golfterminalen eller via golf.se. Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning, så som den registrerats i GIT Tävling. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

 

2.3 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 11,4

Klass B handicap 11,5 till 18,4

Klass C handicap 18,5 till 36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

2.4 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee, såvida inte annat speciellt anges av tävlingsledningen. KM spelas från vit tee för herrar, blå tee för damer, och gul/röd tee för juniorer ( pojk/flick) samt för åldersklass KM.

 

2.5 Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 1 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

2.6 Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

 

 

3.1 Transporthjälpmedel

Spelare på Frösåker, får under lagtävling som icke är handicap-grundande, använda transporthjälpmedel utan läkarintyg, såvida inte tävlingsledningen specifikt förbjudit detta. Vid hcp-grundande singel-tävlingar gäller generellt krav på läkarintyg för användande av transporthjälpmedel, såvida inte tävlingsledningen specifikt tillåtit detta. Det finns alltså inget generellt förbud mot transporthjälpmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

 

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

 

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

 

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

 

3.3 Paus Regel (6-8)

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 INTE rätt att avbryta spelet. Spelaren får självklart gå in och gå på toalett, köpa förfriskningar och fylla på vatten, men bör skyndsamt ta sig till 10:ans tee för att fortsätta spelet.

 

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet.

Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat tävlingskansliet. (klubbutrymmet innanför skärmväggen på övervåningen)

 

3.5 Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

3.6 Tillfälliga tävlingsregler

Eventuella tillfälliga regler lämnas vid tävlingstillfället

 

 

 1. ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

4.2 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

4.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

4.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto skall kunna uppvisas.

4.7 Spelare som inte löst gällande greenfee ska avvisas från banan och får betala 1000:- i avgift för otillbörligt spel.

4.8 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

4.9 Ingen har rätt att ta paus efter 9 hål. Spelaren har självklart rätt att gå in och fylla på vatten eller fika, men bör skyndsamt ta sin plats på 10:ans tee asap.

4.10 Bagvagnar skall inte dras över tee eller mellan green och bunker samt på green (gäller även golfbil).

4.11 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

4.12 Golfskor med metallspikar bör inte användas

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till disciplinär åtgärd från tillsägelse till avstängning.

4.13 Inte tillåtet att spela en boll som ligger i sidovattenhindret till höger om staketet på hål 4. Marken är privat och belagd med spelförbud

4.14 Inte tillåtet att spela en boll som ligger i sidovattenhindret på halvöarna hål 14, 15. Marken är privat och belagd med spelförbud.

 

Beslutade av Frösåker GK:s styrelse och FGCC 2017-08-01

 

Hole Sponsors

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Grant Thornton
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia