Tävlingar
Väder
Annons

nordea

Facebook

Lansering av ny hemsida

Hemsidan skall bli mera lätt att hitta i, mer logiska sökvägar, lättare att uppdatera med text och bild etc. samt en modernare design.

Information om nya hemsidan för våra medlemmar blir på årsmötet den 11/3. Därefter kommer vi att genomföra ett antal utbildningstillfällen för de som skall ansvara för uppdateringar av sina respektive sidor.

Under mars månad kommer vi att uppdatera nya hemsidan med all grunddata från ”gamla” nuvarande hemsida. Vi återkommer om tidpunkt när vi går över till drift på nya hemsidan.