Årets medlem 2015 blev…

Årets Medlem 2015

Juryn bestående av medlemmar ur styrelsen och ledningsgruppen har i år valt att nominera 6 kandidater till årets medlem.
Personer som under året visat god Frösåker anda, spridit glädje genom att vara positiv både mot personal och medlemmar men också mot våra gäster. En person som på eget bevåg och på egen tid hjälpt till med att bidra till en bättre atmosfär ute på Frösåker genom att vara delaktig i klubbens verksamhet, som deltagare eller som ledare.

Årets kandidater:

Gunilla Sundholm
Niklas Kökeritz
Orvar Asplund
Lennart Harrysson
Pentii Peltokangas
Lovisa Venäläinen

Med motivering från juryn:

Denne person har med stor entusiasm och mycket energi varit delaktig i klubbens verksamhet, både som deltagare och som ledare. Hen har med sitt engagemang varit högst delaktig i den framgång juniorkommittén med sin verksamhet haft under 2015. Hen har också visat god medlemsanda med på eget initiativ inrett ranchhuset med informationstavlor och idélåda, byggt och skött om en alldeles egen mini-långgolfbana för våra allra minsta golfare.
Hens energi för och positiva framtoning är en förebild för oss alla som befinner sig i hens närvaro.
Vi är mycket glada över att hen finns hos oss!

Priset till årets medlem år 2015, Niklas Kökeritz

IMG_0124

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia