Årets Medlem 2014

Till årets medlem för 2014 utses Olle Persson
Då han är en av de tongivande som under en följd av år lagt ned mycket personlig tid och engagemang i rollen som ledare inom seniorgolfen både beträffade tävlingsspel, gemensamma träffar och den för många så socialt viktiga onsdagsgolfen.

Olle Persson

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia