Scorekort

Hål Vit Gul Blå Röd Par Index Sponsorer för resp. hål
1 507 481 390 390 5 8 Svensk Cater
2 373 336 298 294 4 6 VVS-Rör Västerås Byggteknik AB
3 337 323 323 273 4 14 Handelsbanken City
4 383 328 322 292 4 12 Västerås Expressgolv AB
5 193 146 124 124 3 16 Travel Team
6 378 345 345 296 4 10 ICA Kvantum
7 409 362 317 317 4 4 Byggessen
8 500 476 395 395 5 2 Elite Stadshotellet Västerås
9 170 139 139 108 3 18 Mälarenergi
UT 3250 2936 2653 2489 36 UT
10 356 334 294 259 4 7 Swetex
11 146 132 116 116 3 17 SEB Västerås
120 369 338 338 288 4 13 Öbergs Färgvaruhus
13 469 440 440 357 5 9 MIAB
14 171 151 137 120 3 15 Nordea
15 334 308 308 264 4 5 Kvarnvreten AB
16 527 490 399 399 5 11 MPA Måleri
17 380 345 266 266 4 1 Kadesjös
18 386 347 301 297 4 3 Ele Engineering
IN 3138 2885 2599 2366 36 IN
UT 3250 2936 2653 2489 36 UT
SA 6388 5821 5252 4855 72 SA

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
VVS-Rör Västerås Byggteknik AB
SEB
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Swetex
Bishop
SEB