Bli Medlem

klubbhus

Årsavgifter 2018

Guldmedlem 6 900 kr
Senior 6 200 kr
Yngre Senior 3 400 kr
Vardagsmedlem 4 800 kr
Greenfeemedlem 3 300 kr
Föräldramedlem 1 6 000 kr
Föräldramedlem 11 300 kr
Småbarnsförälder 2 000 / 6 200 kr
Senior som hyr spelrätt 6 500 kr
Medlem som hyr ut spelrätt  1 100 kr
Prova på medlemskap 7 200 kr
Junior 15-21 år 2 500 kr
Ungdom till 14 år 1 800 kr

Ansökan om medlemskap

Spelrätt Köpeavtal

Hyresavtal

Den som ej hittar sin spelrätt vid försäljning och använder nedanstående blankett istället,  faktureras en avgift på 500 sek, i enlighet med Klubbens allmänna bestämmelser.

Intyg om bortappad spelrätt

Spelrätt

Som senior behöver du, för att kunna bli medlem på Frösåker, en spelrätt. Vill du köpa en spelrätt utav klubben kostar den 6000 kr. Spelrätter kan även finnas till försäljning på blocket.se under sökordet ”Spelrätt Frösåker”. Vid köp utav spelrätt så ska två blanketter fyllas i. Det ena är ett köpeavtal mellan säljaren och den nya ägaren och den andra blanketten är en ”Ansökan om medlemskap”. När dessa två blanketter är ifyllda ska dem tillsammans med själva spelrätten lämnas/skickas in till kansliet, därefter registrerar vi in den nya ägaren som medlem.

Senior Guld

Som Senior Guld medlem har du förmånen att spela obegränsat på både Stora Banan och Linksbanan. I detta medlemskap ingår även ett rangekort med 10 hinkar. Under säsongen kommer man även att erbjudas rabatter från Frösåker Golf & Country Clubs sponsorer. Dessa rabatter kommer att skickas ut via mail till er Guldmedlemmar och även läggas ut på hemsidan. Rabatter för Guldmedlem 2018

Senior

Du går som fullvärdig medlem på Stora Banan. Från det året du fyller 28 och uppåt.

Senior som hyr spelrätt

Du går som fullvärdig medlem på Stora Banan för 6 500 kr. Från det året du fyller 28 och uppåt. Vid detta medlemskap kostar Linksmedlemskap 700 kr att köpa till.

Yngre Senior

Denna medlemskapskategori gäller enbart seniorer med innehav utav spelrätt som fyller 22 – 27 år samma år. Du går som fullvärdig medlem på Stora Banan för enbart 3 400 kr. Vid detta medlemskap kostar Linksmedlemskap 700 kr att köpa till.

Vardagsmedlem

Med detta medlemskap spelar du obegränsat på Stora Banan på enbart vardagar. Helger och röda dagar betalar man vanlig greenfee. Vid deltagande i tävling på helger betalar man Startavgift och Tävlingsgreenfee.

Småbarnsföräldrar

Med barn upp till 6 år där båda föräldrarna har spelrätt medges ena föräldern reduktion av årsavgiften till 2 000 kr och vid spel en reduktion av greenfee med 200 kr/speltillfälle om den andra föräldern betalar full avgift. Vid detta medlemskap ingår Linksmedlemskap.

Föräldrarmedlemskap

Gäller för föräldrar och förälder med barn/ungdom upp till 14 år. Priset för föräldrarmedlemskap är 11 300 kr. Föräldrarna eller förälder måste vara fullvärdig medlem i Frösåker GK och ungdom registrerad som medlem i Frösåker GK. Om bara en förälder är medlem så blir årsavgiften för förälder med barn/ungdom, 6 000 kr. Medlemsavgiften för varje barn/ungdom är 430 kr. Vid detta medlemskap ingår Linksmedlemskap.

Greenfeemedlemskap

Medlemsform för den som t ex pga småbarn, arbete eller annan anledning är tveksam till vilken medlemsform man skall välja. Får innehas i högst två år, men kan förlängas för en förälder med barn upp till sex år.

Prova på medlemskap

Osäker på om du kommer att spela mycket och då kanske inte vill binda sig vid en spelrätt? Prova på medlemskapet är skapat för er som är osäkra på hur mycket ni kommer att nyttja ert fullvärdiga medlemskap. Detta gäller enbart i ett års tid och då krävs ingen spelrätt, därefter får man avgöra om man ska fortsätta att vara medlem och då köpa en spelrätt eller inte. Medlemskapet ligger på 7 200 kr. Vid detta medlemskap kostar Linksmedlemskap 700 kr att köpa till.

Angivna åldersgränser gäller under hela innevarande spelår.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Grant Thornton
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
Presto
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Swetex