Bli Medlem

klubbhus

Årsavgifter 2017

Senior Guld 7 150 kr
Senior 5 800 kr
Yngre Senior 3 200 kr
Vardagsmedlem 4 500 kr
Greenfeemedlem 3 100 kr
Föräldramedlem 1 5 700 kr
Föräldramedlem 10 700 kr
Småbarnsförälder 1 800 / 5 800 kr
Senior som hyr spelrätt 6 100 kr
Passiv 3 200 kr
Passiv som hyr ut spelrätt  1 100 kr
Prova på medlemskap 6 800 kr
Junior 15-21 år 2 400 kr
Ungdom till 14 år 1 750 kr

Ansökan om medlemskap

Spelrätt Köpeavtal

Hyresavtal

Intyg om bortappad spelrätt

Spelrätt

Som senior behöver du, för att kunna bli medlem på Frösåker, en spelrätt. Vill du köpa en spelrätt utav klubben kostar den 6000 kr. Spelrätter kan även finnas till försäljning på blocket.se under sökordet ”Spelrätt Frösåker”. Vid köp utav spelrätt så ska två blanketter fyllas i. Det ena är ett köpeavtal mellan säljaren och den nya ägaren och den andra blanketten är en ”Ansökan om medlemskap”. När dessa två blanketter är ifyllda ska dem tillsammans med själva spelrätten lämnas/skickas in till kansliet, därefter registrerar vi in den nya ägaren som medlem.

Senior Guld

Som Senior Guld medlem har du förmånen att spela obegränsat på både Stora Banan och Linksbanan. I detta medlemskap ingår även ett rangekort med 10 hinkar. Under säsongen kommer man även att erbjudas rabatter från Frösåker Golf & Country Clubs sponsorer. Dessa rabatter kommer att skickas ut via mail till er Guldmedlemmar och även läggas ut på hemsidan.

Senior

Du går som fullvärdig medlem på Stora Banan. Från det året du fyller 28 och uppåt.

Yngre Senior

Denna medlemskapskategori gäller enbart seniorer med innehav utav spelrätt som fyller 22 – 27 år samma år. Du går som fullvärdig medlem på Stora Banan för enbart 3 200 kr.

Vardagsmedlem

Med detta medlemskap spelar du obegränsat på Stora Banan på enbart vardagar. Helger och röda dagar betalar man vanlig greenfee.

Småbarnsföräldrar

Med barn upp till 6 år där båda föräldrarna har spelrätt medges ena föräldern reduktion av årsavgiften till 1800 kr och vid spel en reduktion av greenfee med 200 kr/speltillfälle om den andra föräldern betalar full avgift.

Föräldrarmedlemskap

Gäller för föräldrar och förälder med barn/ungdom upp till 14 år. Priset för föräldrarmedlemskap är 10 700 kr. Föräldrarna eller förälder måste vara fullvärdig medlem i Frösåker GK och ungdom registrerad som medlem i Frösåker GK. Om bara en förälder är medlem så blir årsavgiften för förälder med barn/ungdom, 5700 kr. Medlemsavgiften för varje barn/ungdom är 430 kr.

Greenfeemedlemskap

Medlemsform för den som t ex pga småbarn, arbete eller annan anledning är tveksam till vilken medlemsform man skall välja. Får innehas i högst två år, men kan förlängas för en förälder med barn upp till sex år.

Prova på medlemskap

Osäker på om du kommer att spela mycket och då kanske inte vill binda sig vid en spelrätt? Prova på medlemskapet är skapat för er som är osäkra på hur mycket ni kommer att nyttja ert fullvärdiga medlemskap. Detta gäller enbart i ett års tid och då krävs ingen spelrätt, därefter får man avgöra om man ska fortsätta att vara medlem och då köpa en spelrätt eller inte. Medlemskapet ligger på 6 800 kr.

Angivna åldersgränser gäller under hela innevarande spelår.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Grant Thornton
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
Presto
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Quality Interior
TravelTeam
Tools
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Swetex