Extra årsmöte tisdagen den 2 december

Härmed kallar styrelsen för Frösåkers golfklubb till extra årsmöte.

Tisdagen den 2 december 2014 klockan 18:30

Culturen, Sintervägen 6 Västerås

 

Styrelsen kallar till möte för att ta upp följande:

  • Stadgeändringar*
  • Års/Medlemsavgifter för 2015**
  • Fyllnadsval av ordförande i Styrelsen***

 

*Styrelsen förslag på stadgeändringar gäller § 15 och 21 i stadgarna, Årsmöte och Årsmötes genomförande. Styrelsen vill ändra så att årsmötet delas upp i två separata möten där man under ett höstmöte, senast i december bryter ut punkt 10, Presentation av verksamhetsplan, budget och årsavgift. Anledning till detta är att reda från kommande kalenderårs start veta de ekonomiska förutsättningarna och kunna agera därefter. Styrelsen vill också ändra i texten gällande kallelse till årsmöte till att kallelse görs genom E-post och de medlemmar som vill ha sin kallelse sänd genom traditionell postgång måste anmäla detta till klubbens kansli.

** Styrelsen vill vid detta möte besluta om årsavgifterna och ändringar i medlemskategorier för 2015. Styrelsen förslag är en ökning med max 100: – per ordinarie medlemskategori. Styrelsen har också förslag på att ta bort medlemskategorin studerande och ersätta denna med en sänkt årsavgift för alla mellan 22- 27 år som har spelrätt, Kallad yngre seniorer. Vidare tillkommer några nya medlemsalternativ som inkluderar spel på Linksbanan.

*** Då nuvarande ordförande Christer Hallqvist har ställt sin plats till förfogande redan nu är styrelsens förslag att det extra årsmötet skall göra ett fyllnadsval av ny ordförande. Valberedningens förslag till ny ordförande är Niklas Ahlstrand.

 

Vi vill också påminna dig som inte fyllt i medlemsenkäten att du kan göra detta nu, se nedan:

Medlemsenkät Frösåkers Golf Klubb

Denna enkät går ut till samtliga medlemmar i Frösåkers golfklubb för att utvärdera säsongen 2014. Dina synpunkter och förslag på förbättringar är viktiga i vårt fortsatta arbete. Resultatet presenteras på årsmötet 2015. Det går att hoppa över frågorna om du har svårt att ha en uppfattning. Skriv också gärna egna kommentarer i de avsedda fälten.

Fyll i enkäten genom att klicka på länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/1otvzlBYCW6RcqC4ZkyVGmami-T1wC7JiAYxPJAPGq14/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
 

Tack för din medverkan!

Styrelsen FGK/ Lars Ollson

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia