Damkommittén

För närvarande har Frösåker golfklubb ingen damkommitté.

Aktiviteter riktade till damer arrangeras inom ramen för styrelsens arbete.

Hör gärna av dig till någon av oss med önskemål och/eller synpunkter.

Benita Gren Karlsson; benita.green@telia.com, tel 070-5537691
Cecilia Johansson; cilla.j@hotmail.se, tel 076-4953249

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
VVS-Rör Västerås Byggteknik AB
SEB
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Swetex
Bishop
SEB