Lokala regler m.m

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2019 FÖR FRÖSÅKER GOLF & COUNTRY CLUB

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.fgcc.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Alla stängsel för Ko/häst och vildsvin definerar gränsen för out of bounds (gäller ej höger på hål 4, se 2.1). Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
 3. Stolpar med nät mellan hål ett och drivingrangen är att betrakta som out of bounds

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. De röda pliktområdena höger om hål 4 samt vänster om hål 14 och 15 är oändliga. Området inom det röda pliktområdet definierat av röda pinnar med grön topp, hagen på hål 4 och halvöarna på hålen 14 och 15 är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e. Områdena får ej beträdas (se ordningsföreskrifter)

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 8. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Dekorativ plantering på hål 1 är i sin helhet ett oflyttbart tillverkat föremål.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
 3. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Användning av motoriserad förflyttning

Spelare på Frösåker, får under lagtävling som icke är handicapgrundande, använda transporthjälpmedel utan tillstånd från sin hemmaklubb. Vid hcpgrundande singel-tävlingar får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel för att transporteras tillbaka till sin boll i spel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Anmärkning: Vid sällskapsspel finns inget förbud mot motoriserat transporthjälpmedel.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Registrerade ronder i GIT

För att få placera sig och ta emot pris i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap.

Deltaga går bra, men då utom tävlan.

 

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken 8,3,6.

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 9,4

Klass B handicap 9,5 till 18,4

Klass C handicap 18,5 till 36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller justeras enligt tävlingsledningens val. Tävlingsledningen ansvarar alltid för den slutgiltiga klassindelningen för varje tävling.

 

 1. Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee utom i KM.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 75 får välja att spela från röd tee. Kvinnor i handicapklass A får välja att spela från gul tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

 

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 17 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller dess ombud vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 

 1. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 2. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
 3. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
 4. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
 5. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
 6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande den dubbla gällande greenfeen.
 7. Efter hål 9, är det EJ tillåtet att sätta sig ner och fika. Gå gärna in och köp fika i lugn och ro, men ta sedan med er fikat ner till 10:ans tee för att ej fördröja spelet.
 8. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
 9. Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.
 10. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.
 11. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.
 12. Det är inte tillåtet att spela en boll som ligger i markerade spelförbudszoner i pliktområdena, hagen till höger om hål 4 och på halvöarna på hål 14 och 15. Marken är privat och belagd med spelförbud.

 

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Beslutade av Frösåkers styrelse 2019

 

Länk till PDF med utskriftsversion.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
VVS-Rör Västerås Byggteknik AB
SEB
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Swetex
Bishop
SEB