SENIORGOLFEN 2018

Vi startar seniorgolfen första onsdagen som banan är öppen.

Hemsidan seniorkommitten är uppdaterad med organisation och spelregler för 2018. Kommer också på anslagstavlan

Första onsdag spelar alla från Röd tee. Tävlingsledare: Karl-Erik och Pentti.

Anmälan som tidigare senast 07.30 och första start 08.00.

Viktiga datum 2018. Hemliga resan blir 13 Juni och finaldagar 12 och 19 september.

Vi ses snart.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia