Seniorgolfen startar onsdag 15 april

Första start som vanligt 08.00. Reglerna finns nu på hemsidan och på vår anslagstavla. Det är i stort sett samma som tidigare år.

Eftersom deltagarantalet ökar för varje år så kanske vi når en maxgräns för hur många vi har plats för, vilket är ca. 60 deltagare..

Om antalet skulle överskrida 60 så får i första hand de 60 som först betalat tävlingsavgift starta.

Vi åker på vår hemliga resa onsdag 3 juni.

Välkomna till en ny golfsommar. Vi ses snart på banan.

Olle, Henrik och Lennart.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Grant Thornton
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
Presto
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Swetex