Seriespel & klubblag

Frösåker är en idrottsklubb. Vi vill skapa engagerande och utmanande aktiviteter för att stimulera och utveckla våra medlemmarna, både som spelare och människor. Exempel på sådana aktiviteter som uppskattas och efterfrågas är tävlingar. Man efterfrågar stor variation. Det skall vara utmanande, lätt, roligt, tufft, med kompisar, vill spela på egen boll! Önskemålen är många. Vi har därför många tävlingsformer, individuella såväl som lag, med och utan handicap, och man kan delta i de man gillar, eller alla. Allt med målet att skapa en positiv upplevelse för våra medlemmar. Ålderslagen bygger klubbkänsla/laganda och ger oss chansen att mäta oss med gelikar, när ungdomens fria rörelser sakta glider ifrån oss.

Som medlem i Frösåker har du möjlighet att delta i klubbens olika lag för seriespel eller matcher mot andra klubbar eller organisationer. De olika klubblagen är en del av klubbens tävlingsverksamhet och sorterar således under Tävlingskommittén, vars ordförande har en samordnade roll för lagledarna. Respektive lag administreras av lagledningen, vilket kan bestå av en eller flera personer. Lagtävlingarna är i huvudsak uppdelade i kön och ålders-klasser därför är även lagen uppdelade så. Du finner information om lag, lagledare och tävlingsformer under respektive lags sida.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
VVS-Rör Västerås Byggteknik AB
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia