Spel på Links i helgen

Fritt spel på Linksbanan för medlemmar i Frösåker under de tider Stora banan är stängd för Mälaren Classic, fred, lör och sön.

fros2446

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia