Påminnelse om anmälan

Till alla

Vill påminna intesserade om att anmäla sig till ”Vårpokalen”.

Slagtävling utan handicap inom resp klass. För den som vill känna på spel
under KM liknande villkor. Bollen skall spelas tills den är i hål och alla slag
räknas.
Följande klass indelning gäller.

Klass 1: 0-7.4
Klass 2: 7.5-19.4
Klass 3: 19.5-uppåt

Senast 8’e Maj vill vi ha din anmälan.

Välkomna,
Tävlingskommittén

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia