Tävlingen Nationella Damdagen 3 juli är inställd

Tävlingen är inställd pga för få anmälningar.

Hälsningar
Damkommittén och Tävlingskommittén

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Grant Thornton
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
Presto
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Swetex