Toaletten stängs av för året

Onsdagen den 8/10 stänger vi igen toaletten som ligger mellan 5 och 6.
Detta pga tömning utav bevattningssystemet som även är kopplad till toaletten.

Hål Sponsorer

Mark Infra
Obergs
Expressgolv
Svensk Cater
Handelsbanken
Kadesjös
Nordea
ICA Kvantum Västerås
Måleriproduktion
PWC
Ryns skor
MPA Akviks Maleri
Mälarenergi
TravelTeam
Bygessen
Elite Stadshotell
Bishop
Swetex
Corpia