Event

Årsmöte Frösåker Golfklubb

När: 6 december 2021

Information

Härmed kallas medlemmarna i Frösåker Golfklubb till årsmöte på 4 e teatern, Culturen, Sintervägen 4, Kopparlunden Västerås.Måndagen den 6 december kl. 18:00Registrering och fika från klockan 17:30.Årsmötet har en annorlunda utformning i år då punkten ”Upplösning av ideella föreningen Frösåker Golfklubb”  finns med på agendan.Som FGCC tidigare informerat, har bolaget ansökt om att bli en så kallad associering (A1) från årsskiftet. Skäl till detta är att förenkla administration och öka medlemsnyttan genom att FGCC tar över allt ansvar som idag ligger på klubbens ansvar.I och med att golfverksamheten övertas i sin helhet av FGCC från årsskiftet 2021/22 är styrelsens förslag till årsmötet att Frösåker Golfklubb som ideell förening upplöses från årsskiftet 2021/22.För att kunna anpassa storlek på lokal för mötet, så vi kan hålla behörigt avstånd, är det önskvärt att ni anmäler ert deltagande via GIT tävlingskalender. ”Aktivitets kallas FGK Årsmöte2021”. Anmäl på följande länk: https://mingolf.golf.se/Competition/3180009

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av i tid inkomna motioner.
 11. Upplösning av ideella föreningen Frösåker Golfklubb samt tillsättande av en likvidationsstyrelse.
 12. Beslut om fördelning av föreningen Frösåker Golfklubbs tillgångar/kapital.
 13. Övriga frågor samt information från FGCC.
En vecka innan mötet skickas kommer aktuella handlingar inför mötet att skickas ut. Styrelsen Frösåker Golfklubb
juli 2024
måntisonstorfrelörsön
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
Event
20
21
22
23
24
25
26
Event
27
28
29
30
31
1
2
Event
3
Tävling

KM

4
Tävling

KM

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”.