Välkommen till Seniorkommittén

Om seniorkommitTén

Syfte: 

Syftet med seniorverksamheten vid Frösåker GK är att främja golfspelet för klubbens äldre medlemmar, genom återkommande veckotävlingar och genom att delta i möjliga tävlingar i Västmanland och matchspel i Mellansvenska  seniortävlingar. Seniorkommitten skall även se till  att den sociala verksamheten främjas i form av resor, sammankomster och träffar. Den sociala verksamheten kan i viss utsträckning även fortgå under vinterhalvåret.

Omfattning:

Seniorkommitten skall inför varje säsong:                                    Utse tävlingsledare till samtliga onsdagstävlingar,                Upprätta verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.        Arrangera protokollförda onsdagstävlingar varje vecka under säsong (om tillåtet)                                                                                Arrangera slutspel för onsdagstävlingar och avslutningsfest och/eller middag för seniorgolfen.                                                        Arrangera hemlig resa när så är möjligt.                                              Anmäla till Mellansvenska matchspelserier i H65, H75 och H80 samt utse lagledare för dessa.                                                                Ansvara för aktuell information på lämpligt sätt via klubben eller hemsida.                                                                                                  Verka för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs.
Karl-Erik Pettersson: Ordförande
Övergripande ansvar för hela verksamheten samt lagledare matchspel H 75.

Anders Sundholm: Ledamot
Ansvarig för olika tävlingsformer och lagledare matchspel H 80 samt hemlig resa.

Britt Höglund:
Kassör och ansvarig ekonomin, för onsdagsgolfens betalningar, kassa och redovisning. Samt för information i tävlingspärmen, prisinköp m.m.

Lars-Erik Lindahl: Ledamot.
Lagledare för H65, div1 matchspel. Gitkunnig.
Ansvar för lottning till spel etc. Ansvarig för information på seniorernas hemsida samt för poängtabell och registrering.

Bror Larsson: Ledamot.
Lagledare matchspel H65 div.3

Pentti Peltokangas: Ledamot.
Gitkunnig. Dataansvarig för onsdagsgolfen. Ansvar för lottning till spel etc.

Onsdagsgolfen

Se under nyheter

Regler Onsdagsgolfen

kommer

Anmälan

Anmälan via min golf Tryck här

Betalning

Startlista

Nyheter

Tillsvidare är Onsdagsgolfen inställd

golfcitat

 Pete Dye: En nitisk golfspelare skulle spela på Mount Everest bara någon satt upp en flagga på toppen